Dienstverlening

De rechtbank heeft u benoemd als curator in een faillissement of bewindvoerder bij surseance van betaling. Als advocaat bent u nu curator of bewindvoerder terwijl u een drukke adviespraktijk heeft waar eigenlijk uw hart ligt. Vanaf het moment van benoeming als curator/bewindvoerder onderbreekt dit uw ritme en moet u veel tijd en aandacht schenken aan uw nieuwe werkzaamheden.

U bent juridisch geschoold en wellicht niet bedrijfseconomisch. De praktijk is vaak dat u als curator/bewindvoerder veel administratief werk moet verrichten (of uw secretaresse) hetgeen een zware belasting van uw adviespraktijk met zich meebrengt. Wij helpen u met het inventariseren, analyseren en adviseren op het gebied van alle financiële en bedrijfseconomisch vraagstukken.

Wij hebben een aanpak waarmee u tijd bespaart, snel beslissingen kunt nemen en veel administratieve rompslomp buiten uw kantoor kan houden. Hierdoor vindt geen extra belasting plaats van uw adviespraktijk.

Analyseren

Wij maken voor u de aanwezige administratie compleet en inzichtelijk. Veel ondernemingen die failliet gaan werken hun administratie niet of slechts gedeeltelijk bij. U dient inzage te hebben voordat u kunt beslissen.

Inventariseren

Wij analyseren de mogelijkheden om het faillissement zo goed mogelijk af te wikkelen. Als financieel en bedrijfseconomische experts doorzien wij snel de (on)mogelijkheden die u tegenkomt.

Adviseren

Wij adviseren u en begeleiden u bij alle faillissements- bewindvoeringsvraagstukken. Wij geven advies omtrent aanpak en werkwijze om faillissementen en surseance snel en efficiënt af te wikkelen.

Informatie:

Telefoon 06 – 248 278 44

e-mail :  info@faillissementsondersteuning.nl

Ervaring in de volgende sectoren

 • Bouwnijverheid
 • Detailhandel
 • Energie
 • Financiële dienstverlening
 • Food
 • Groothandel
 • Horeca & Leisure
 • ICT
 • Industrie
 • Infra
 • Installatiebranche
 • Media
 • Onroerend Goed
 • Overheid & Semioverheid
 • Retail
 • Telecommunicatie
 • Zakelijke dienstverlening

ICT kennis & ervaring

 • Microsoft Dynamics Navision (NAV)
 • SAP
 • Exact Globe Next
 • Visma (Accountview)
 • Unit4
 • AFAS
 • FIS2000
 • Informer
 • Microsoft Office (Excel specialist)
 • Power BI (business intelligence)
 • Jet Reports (business intelligence)