Inventariseren

Wij maken voor u de aanwezige administratie compleet en inzichtelijk.

Veel ondernemingen die failliet gaan werken hun administratie niet of slechts gedeeltelijk bij. U dient inzage te hebben voordat u kunt beslissen.

Analyseren

Wij analyseren de mogelijkheden om het faillissement zo goed mogelijk af te wikkelen

Als financieel en bedrijfseconomische experts doorzien wij snel de (on)mogelijkheden die u tegenkomt.

Adviseren

Wij adviseren u en begeleiden u bij alle faillissements- bewindvoeringsvraagstukken.

Wij geven advies omtrent aanpak en werkwijze om faillissementen en surceances snel en efficiënt af te wikkelen.

Zoekwoorden

  Faillissement

  Surceance van betaling

  Faillissementsondersteuning

  Failliet

  Curator

  Bewindvoerder

  Rechter Commissaris

  Insolventie

Werkwijze / Aanpak

Algemeen:

 

Alvorens beslissingen te kunnen nemen dienen wij inzage te krijgen in de stand van de administratie zoals wij deze aantreffen. Aan de hand van aangetroffen stukken kunnen wij u informatie geven over hoe wij onze diensten verder zullen aanbieden. Wij richten ons primair op de financiële administratie, het veiligstellen van de data en onderzoek naar de faillissemenstsoorzaak.

Financieel/Administratieve ondersteuning:

 

   • Nadat wij de financiële administratie inzichtelijk en toegankelijk hebben gemaakt en de data veilig gesteld, zullen wij de nodige cijfers en gegevens analyseren. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen met zaken als: algemene boedeladministratie, crediteuren- en debiteuren-administratie, analyseren van de boekhouding en geldstromen, afwikkelen van eigendoms-voorbehouden, recht van retentie/reclame en leaseovereenkomsten. Tevens ondersteunen wij bij pand- en hypotheerechten maar ook bij personele aangelegenheden, UWV, Belastingdienst, Sociale uitkeringen e.d.
   •  

   •  

   • Quickscan

     

   • Met onze Quickscan kunnen wij voor u in korte tijd inzage geven in de stand van de administratie, deze veiligstellen en een groot deel van de informatie voor u inventarissen voor uw faillissementsverslag. De kosten voor een quickscan bedragen € 950,= exclusief BTW.


Wie zijn wij?

Wij zijn ervaren professionals op financieel en bedrijfseconomisch gebied met een landelijk uitstraling.

Waarom?

Wij bieden onze specialistische kennis aan, waarmee wij u als curator professioneel kunnen ondersteunen.

Contactgegevens

Europaweg 93

5707 CL Helmond

Telefoon 0492 - 71 40 85