Inventariseren

Wij maken voor u de aanwezige administratie compleet en inzichtelijk.

Veel ondernemingen die failliet gaan werken hun administratie niet of slechts gedeeltelijk bij. U dient inzage te hebben voordat u kunt beslissen.

Analyseren

Wij analyseren de mogelijkheden om het faillissement zo goed mogelijk af te wikkelen

Als financieel en bedrijfseconomische experts doorzien wij snel de (on)mogelijkheden die u tegenkomt.

Adviseren

Wij adviseren u en begeleiden u bij alle faillissements- bewindvoeringsvraagstukken.

Wij geven advies omtrent aanpak en werkwijze om faillissementen en surceances snel en efficiënt af te wikkelen.

Service

Fraudeonderzoek?

Op verzoek kunnen wij voor u onderzoek verrichten naar eventuele dubieuze transactie voorafgaand aan het faillissement. Hierbij beperken wij ons niet alleen tot de financiële administratie maar ook op de aanwezigheid van voorraad en overige activa.

 

Organisatiestructuur / Aansprakelijkheden.

Op uw verzoek kunnen wij onderzoek doen naar de Administratieve Organisatie, Organisatiestructuur, Bedrijfsprocessen, Contracten, Zekerheden en Aansprakelijkheden.

Doorstart?

Bij een doorstart na faillissement moet het bedrijf blijven doordraaien en moet binnen zeer korte tijd een goed plan voor een doorstart op tafel liggen. Een snelle en gestructureerde afwikkeling van de doorstart is alleen mogelijk bij een goede voorbereiding met behulp van ervaren specialisten (financieel, fiscaal en juridisch gebied). Als deskundigen kunnen wij de mogelijkheden voor een eventuele doorstart voor u en de ondernemer(s) in kaart brengen en begeleiden.

Wanneer de beoogde doorstart niet na een week is geregeld wordt het lastig. Iedere dag dat de doorstart langer duurt, wordt het bedrijf (en uw boedelopbrengst) minder waard.

Wij ondersteunen u door de voorbereidende gesprekken te voeren met de ondernemer(s), Bank, Crediteuren, UWV en Belastingdienst.

Quickscan?

Met onze Quickscan kunnen wij voor u in korte tijd inzage geven in de stand van de administratie, deze veiligstellen en een groot deel van de informatie voor u inventarissen voor uw faillissements-verslag. De kosten voor een quickscan bedragen € 950,= exclusief BTW.

Nuttige links:

Vereniging Insolventierecht Advocaten

Insolad

Praktijkregels Insolad

Recofa richtlijnen en documenten

Doorstartbevordering en corporate recovery

Insolvensys

Bedrijsjurist, Notaris, Administratiekantoor etc.

Retailjurist

Linssen Woodrow & De Ruijter

Linssen CS

Westphal Advocatuur

010Notaris

Bedrijfsadviseurs

Claassen, Molenbeek & Partners

Administratiekantoor

Finovion Helmond/Deurne

Overige

Insolventiemodule Credittools

Wie zijn wij?

Wij zijn ervaren professionals op financieel en bedrijfseconomisch gebied met een landelijk uitstraling.

Waarom?

Wij bieden onze specialistische kennis aan, waarmee wij u als curator professioneel kunnen ondersteunen.

Contactgegevens

Europaweg 93

5707 CL Helmond

Telefoon 0492 - 71 40 85